skip to Main Content

Privattimer

Vi tilbyr privattimer til de som ønsker å bli bedre, og få individuelle tilbakemeldinger. Vi tilpasser timen til elevens behov, og sammen med eleven finner vi ut elevens styrker og svakheter, og hva eleven kan jobbe videre med. Alle våre instruktører er tilgjengelige for å ha privattimer. Ta kontakt for pris og mer informasjon. 

Reglement for privattimer

  1. Alle privattimer skal avtales gjennom foresatt og til vår mail, goodvibedans@gmail.com
  2. Privattimer skal kun gå over 2 timer av gangen. Dvs. du kan kun ha 2 timer per dag.
  3. Privattimer kan ikke avtales av elever under 18 år. 
Back To Top